Committees

Justice Rajendra Prasad (BIH-P)

President

V.N. Shah(Gujrat)

Working President

Dr. Ajay Nathani (MAH)

General Secretary

V.P.Singh (UP-P)

General Secretary

R.D. Singh (UP)

Treasurer

 • General Secretary

 • Uttamkumar (W.B.)
 • Ramamurthy (TN-P)
 • Zonal Vice Presidents

 • Pawan Garg (Raj)
 • Zakir Hussain (TN)
 • G.P.Agrawal (MP)
 • D.M.Jamatiya (TRIP)
 • Nutan Sardesai (GOA)
 • Zonal Secretaries

 • S.K.Garg (HARY-P)
 • Krishna Murthy (KARN S.C)
 • R.A. Tapadar (ASS-P)
 • Shivaji Kachare (MAH)
 • D. Jangala (DEL)
 • Auditors

 • Ashok Menon (KER)
 • A.K.Sahay (BIH)
 • Organising Secretary - State Wise

 • I.C.Shah (GUJ)
 • Uttsav Chaturvedi (MP)
 • R.S.Sharma (CHHAT)
 • Abdul Salam (BIH)
 • Subal Khamari (WB)
 • N.T.Ghatge (MAH)
 • Jaisurya (AP)
 • Renuka Huda (RAJ)
 • Ramnathan (TN)
 • Suresh Kumar (K)
 • Cheriya Koya (LUX-UT)
 • Mahmad Ajmal (ORI)
 • Yogesh Gupta (UTTRAN)
 • P.P.Ranta (HP)
 • Mukesh Kumar (DEL)
 • Narender Singh (HARY)
 • Executive Members

 • B. K. Pradhan (BIH)
 • Saroj Yadav (UP)
 • Prabhas KR Singh (JHAR)
 • Shital Vaidya/Sharma (HP)
 • Mayang Lima (NAG)
 • S. Serto (MANI)
 • Marli Vank (MIZO)
 • Yasmin Fatima (WB)
 • M.K.Dave (GUJ)
 • Jayshree (ORI-P)
 • Dharma Rao (AP-P)
 • R. Malik (JK)
 • Laxmanan (KER-P)
 • R.C.S. Bisen (MP)
 • Emks Sidharther (PONDI-UT)
 • Prabhat Shashtri (CHHAT)
 • Chief Co-ordinator Retd.Wing

 • N Sukumaran (K)
 • N S Saini (P)
 • Raman Murthy (AP)
 • S.S.Deshmukh (MAH)
 • M.R.Pandey (M P)
 • R. Paramjyoti (TN)
 • B.B.Singh (JHAR)
 • B.P.Munshi (GUJ)
 • K.Muhkarji/Bhatacharya (WB)
 • Vempranyekha (NAG-N/E)
 • R.L.Agrawal (RAJ)